Boligen som integreringsarena for flyktninger: Kristiansunds vei mot en helhetlig praksis

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
978-82-7570-445-8
​NTNU Samfunnsforskning og Kristiansund kommune, med støtte fra Husbanken, inngikk et samarbeid med fokus på boligen som integreringsarena for flyktninger i 2014. Kommunen ønsket å endre på sin praksis der flyktninger automatisk tildeles kommunale boliger ved bosetting. Kristiansund ønsket i langt større grad at integrering og inkludering skulle være et samarbeidsprosjekt mellom flyktning og lokalsamfunn. Slik det er i dag er det lite gjennomstrømming i de kommunale boligene, og valg av boliger ved bosetting blir ikke gjort på en planmessig måte. Man må i stor grad ta det som til enhver tid er ledig. Denne praksisen synes kommunen er utilfredsstillende. Erfaringer fra prosjektet «Stabile og gode boliger for barnefamilier» viste at det er nødvendig med en helhetlig oppfølging, gjerne med en kontaktperson som også kan fungere som en slags talsperson for flyktningen, for å få familier videre i sin boligkarriere. De så at kommunen manglet systematisert kontakt med private aktører. De så også at det fortsatt finnes diskriminering i boligmarkedet. Samtidig med dette erfarte kommunen at flyktningene selv har for lite systemkunnskap for å vite hvordan man kommer seg videre.