Avsluttet prosjekt

Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor i Sør-Trøndelag: Minoritetsperspektivet

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Periode
01.01.2013 - 31.12.2016
Minoritetsperspektivet er en del av forsøket Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor i Sør-Trøndelag som igjen er en del av et større nasjonalt forsøk der tre miljøer er involvert. Dette forsøket skal i et likeverdig samarbeid mellom praksis, forskning, utdanning og brukere utvikle gode grep for ungdom i NAV. Prosjektet i Sør-Trøndelag ledes av NAV Sør-Trøndelag ved Ann Kristin Løe. Minoritetsperspektivet er med i delprosjekt 2 i forsøket og skal i samarbeid med to NAV-kontor, brukere, HiST og NTNU se på tiltak overfor minoritetsungdom som har falt utenfor arbeid og skole og derfor får hjelp fra NAV.