Avsluttet prosjekt

Rosa-prosjektet

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Justis- og politidepartementet
Periode
01.11.2007 - 30.04.2008
​Regjeringen lanserte sin første handlingsplan mot handel med kvinner og barn i 2003. Handlingsplanen skal forebygge og bekjempe menneskehandel, og beskytte ofrene. Et av tiltakene var etableringen av ROSA- prosjektet. Formålet med prosjektet var å sikre trygge oppholdssteder med tilgang til nødvendig bistand og informasjon til kvinner som er utsatt for menneskehandel.