Avsluttet prosjekt

Minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn i Bydel Bjerke

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Periode
01.01.2007 - 01.12.2007