Avsluttet prosjekt

Innvandreres deltakelse i interesseorganisasjoner for utviklingshemmete

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Bufdir via NTNU
Periode
01.10.2013 - 30.06.2014