Avsluttet prosjekt

Etnisitet og funksjonshemming

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Autismeforeningen
Periode
01.01.2008 - 01.01.2010
​Formålet med prosjektet er økt kunnskap om utfordringer knyttet til minoritetsspråklige barn med funksjonshemming og deres familier, samt utvikling av samhandlingsstrategier i møte mellom tjenesteapparatet og denne brukergruppa. I forlengelsen av den første målsetningen ønsker vi å belyse hvordan minoritesfamilier med funksjonshemmede barn opplever sin situasjon, sammenlignet med norske familiers erfaringer. Hvilken rolle spiller kultur og religion for forståelsen av funksjonshemmingen? Hva slags støtte har de i familie og annet nettverk? Hvordan oppleves tjenestetilbudet fra det offentlige? I forlengelsen av den andre målsetningen ønsker vi å se på tjenesteapparatets rolle og innsats i forhold til barn og familier, samt hva slags kunnskap og erfaring tjenesteapparatet har om arbeid med etniske minoriteter. Hvilke utfordinger knyttes til det daglige arbeidet og hva slags metoder må til for å yte bedre innsats overfor denne gruppa? Fortrinnsvis metoder som styrker kapasiteten hos familier med flyktning-og innvandrerbakgrunn og som bidrar til å bedre kommunikasjonen mellom familiene og tjenesteapparatet.