Evaluering av omsorgsarbeiderprosjektet

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Trondheim kommune
Periode
01.01.2002 - 01.01.2006
​Evaluering av Omsorgsarbeiderprosjektet i Trondheim. Prosjektet, som er et samarbeid mellom Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune, startet opp i 2002 og har hatt som målsetting å kvalifisere flyktninger og innvandrere for omsorgssektoren. Et viktig siktemål med prosjektet har vært å utnytte det arbeidskraftpotensialet innvandrere representerer innenfor en sektor som har et stort arbeidskraftbehov. Prosjektet tilbyr fagopplæring der praktisk og teoretisk opplæring gjennomføres i et tett samarbeid med kommunale arbeidsplasser innen omsorgssektoren. Status etter fire år er at samtlige tolv deltakere har tatt fagbrev som omsorgsarbeidere. Prosjektet beskrives som en ubetinget suksess. Viktige suksessfaktorer har vært:Tydelig kobling mellom arbeidslivets behov og innvandrernes muligheterMotiverte eleverOpplæring som tar utgangpunkt i elevens forutsetningerTett samarbeid mellom teori og praksis, skole og arbeidslivEn realistisk tidsramme

Publikasjoner
tilknyttet dette
prosjektet