VINN, VINN

Bidragsytere
Publiseringsår
2007
ISBN
82-7570-176-7
​Rapporten presenterer resultatene fra en evaluering av Omsorgsarbeiderprosjektet i Trondheim. Prosjektet, som er et samarbeid mellom Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune, startet opp i 2002 og har hatt som målsetting å kvalifisere flyktninger og innvandrere for omsorgssektoren. Et viktig siktemål med prosjektet har vært å utnytte det arbeidskraftpotensialet innvandrere representerer innenfor en sektor som har et stort arbeidskraftbehov. Prosjektet tilbyr fagopplæring der praktisk og teoretisk opplæring gjennomføres i et tett samarbeid med kommunale arbeidsplasser innen omsorgssektoren. Status etter fire år er at samtlige tolv deltakere har tatt fagbrev som omsorgsarbeidere. Prosjektet beskrives som en ubetinget suksess. Viktige suksessfaktorer har vært: • Tydelig kobling mellom arbeidslivets behov og innvandrernes muligheter • Motiverte elever • Opplæring som tar utgangpunkt i elevens forutsetninger • Tett samarbeid mellom teori og praksis • En realistisk tidsramme