Avsluttet prosjekt

Evaluering av Flyktningeguiden

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norges Røde Kors
Periode
01.01.2011 - 31.12.2011
​Formålet med dette prosjektet er å evaluere Røde Kors-aktiviteten Flyktningguiden. Flyktningguiden er landsomfattende og finnes per i dag i 81 kommuner. Basisaktiviteten alle steder er en-til-en-kontakt mellom en flyktning og en flyktningguide, men aktivitetene kan variere fra sted til sted. Vi vil i evalueringen fokusere både på effekter av aktiviteten og prosessene rundt etableringen og gjennomføringen av aktiviteten. Når det gjelder de konkrete evalueringsspørsmålene, berører disse alt fra mer overordnede spørsmål av typen ”kart og terreng” i forhold til flyktning- og innvandringspolitikken, til spørsmål som berører programverktøy og ulike sider ved den konkrete gjennomføringen av aktiviteten lokalt. Vi ser på virkningene for henholdsvis deltakende flyktninger, flyktningguider, kommuner og Røde Kors.