Flyktningguiden som døråpner

Bidragsytere
Publiseringsår
2012
ISBN
978-82-7570-254-6
​Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Norges Røde Kors og sammenfatter resultatene av vår evaluering av aktiviteten Flyktningguiden. Evalueringen er gjennomført i perioden august 2011 til januar 2012 og har hatt et ressursmessig rammeverk på omkring fire månedsverk.