Pågående prosjekt

Arbeidsinnvandring i økonomiske nedgangstider

Bidragsytere
Oppdragsgiver
NHO
Periode
01.01.2009 -
​Formålet med prosjektet har vært å avdekke og synliggjøre problemstillingene knyttet til arbeidsinnvandring fra de nye medlemslandene i EU som aktualiseres i brytningstiden mellom høy- og lav konjunktur i arbeidsmarkedet. En stor gruppe av disse arbeidsinnvandrerne vil kanskje ikke vende tilbake til hjemlandet. Dette indikerer to bekymringer. Det ene er at mange arbeidsinnvandrere, grunnet nedgangstider, vil ende opp i det illegale arbeidsmarkedet. Det andre er at krisen vil føre til en segmentering av det legale arbeidsmarkedet der en stor gruppe arbeidsinnvandrere livnærer seg på deltidsjobber med dårlige vilkår.