Arbeidsinnvandring i økonomiske nedgangstider

Bidragsytere
Publiseringsår
2009
ISBN
978-82-7570-186-0
​Formålet med undersøkelsen har vært å avdekke og synliggjøre problemstillingene knyttet til arbeidsinnvandring fra de nye medlemslandene i EU som aktualiseres i brytningstiden mellom høy- og lav konjunktur i arbeidsmarkedet. Rapporten formidler en forventing om at en stor gruppe av disse arbeidsinnvandrerne ikke vil reise tilbake. Dette indikerer to bekymringer. Det ene er at mange arbeidsinnvandrere, grunnet nedgangstider, vil ende opp i det illegale arbeidsmarkedet. Det andre er at krisen vil føre til en segmentering av det legale arbeidsmarkedet der en stor gruppe arbeidsinnvandrere livnærer seg på deltidsjobber med dårlige vilkår.