Avsluttet prosjekt

Evaluering av ROSA-prosjektet

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Justis-og politidepartementet
Periode
01.11.2007 - 01.11.2008
​ROSA- prosjektet ble etablert i forbindelse med regjeringens første handlingsplan mot handel med kvinner og barn i 2003. Formålet med prosjektet var å sikre trygge oppholdssteder med tilgang til nødvendig bistand og informasjon til kvinner som er utsatt for menneskehandel.