Avsluttet prosjekt

Evaluering av etablering av retursentre

Bidragsytere
Oppdragsgiver
UDI
Periode
20.06.2011 - 31.12.2012
​Den tidligere ventemottaksordningen for personer med endelig avslag på sin asylsøknad ble avviklet i 2010. En evaluering av ordningen hadde før avviklingen vist at mottakene var preget av passivisering, asosial atferd, rusmisbruk og konflikter, og at de ikke virket returfremmende. Som en følge av avviklingen er det besluttet å etablere retursentre som skal virke returfremmende, samtidig som de skal ivareta beboeres sikkerhet og levekår. I dette prosjektet, som løper ut 2012, skal forskerteamet vurdere etableringsprosessen og retursenterkonseptet og vurdere om retursentrene imøtekommer de ønskede effektene tilknyttet retur og levekår.