Avsluttet prosjekt

Den nordiske velferdsmodellen - ekskludering og inkludering av funksjonshemmede og innvandrere på arbeidsmarkedet

Bidragsytere
Oppdragsgiver
NOVA/Nordforsk
Periode
01.01.2008 - 01.01.2011
​Prosjektet er knyttet til NordForsk og er finansiert av Nordic Centre of Excellence in Welfare Research. Dette senteret er ledet av NOVA (Oslo), men har aktiviteter i ulike nordiske land. Senterets aktiviteter om funksjonshemming ledes fra NTNU. Det konkrete prosjektet er et PhD-stipend, der formålet er å studere politikk og tiltak for å øke sysselsettingen blant innvandrere og personer med nedsatt funksjonsevne i tre nordiske land: Norge, Sverige og Danmark. Utgangspunktet er at dette er grupper med lav sysselsetting hvor det er satt inn spesielle tiltak. Samtidig synes både sysselsettingsrater og politiske virkemidler å variere mellom de nordiske landene. Ambisjonen er særlig å undersøke og sammenligne virkemidler som er rettet mot arbeidslivet.