Pågående prosjekt

Nordisk nettverk for migrasjonsforskning

Bidragsytere
Oppdragsgiver
NOS-HS/NOVA
Periode
02.01.2012 -
Nordic Migration Research er et nordisk forskerettverk på innvandringsfeltet. Berit Berg er styremedlem i dette nettverket, og Kristin Thorshaug er redaktør for bokanmeldelser i tidsskriftet Nordic Journal of Migration Research – NJMR.