Avsluttet prosjekt

Bosetting av enslige flyktninger

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Husbanken
Periode
01.01.2009 - 01.01.2010
​I denne pilotstudien ønsker vi å se på spenningsforholdet mellom de generelle nasjonale strategiene knyttet til bosetting og de faktiske forhold i kommunene. Fra nasjonalt hold er det et ønske om større integrering. Samtidig opplever kommuner at økonomi og situasjonen på boligmarkedet fører til at enslige flyktninger må vente lenge på kommuneplass og bosettes i boliger hvor integreringspotensialet er sterkt redusert. Hvilke erfaringer og utfordringer preger kommunenes bosettingsarbeid? Hvilke muligheter ligger i dette arbeidet og hva slags strategier og tiltak iverksetter kommunene selv?