Bosetting av enslige voksne flyktninger - utfordringer og muligheter for rask og god bosetting

Bidragsytere
Publiseringsår
2009
ISBN
978-82-7570-206-5
​Rapporten er skrevet for Husbanken, og kartlegger norske kommuners utfordringer for og strategier for raskere og bedre bosetting av enslige voksne flyktninger, med et særlig fokus på boligsituasjonen. Undersøkelsen bekrefter en rekke utfordringer knyttet til bosettingsarbeidet, blant annet manglende boligsosial planlegging, mangel på egnede boliger, uforutsigbarhet knyttet til familiegjenforening, sekundærflytting og et krevende integreringsarbeid. Mulige tiltak kan være aktiv bruk av boligsosiale handlingsplaner, opprettelse av tverrsektorielle "boligteam", bruk av det private boligmarkedet, samt bofellesskap som midlertidig boløsning i påvente av familiegjenforening eller fullføring av introduksjonsprogrammet.