Avsluttet prosjekt

Evalurering av ventemottaksordningen

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Periode
24.11.2009 - 24.11.2010
​Ventemottak er et botilbud til asylsøkere som har fått endelig avslag på asylsøknaden, og som dermed har mistet retten til å bo i et ordinært mottak. Der kan de bo inntil de forlater landet. Ifølge UDI skal ventemottaket sørge for å ivareta beboernes behov for informasjon og aktivitet under oppholdet, samt motivere og tilrettelegge for den enkeltes retur. Målsetningen med prosjektet er å evaluere ordningen med ventemottak og undersøke i hvilken grad slike mottak er returfremmende.