Avviste asylsøkere og ventemottaksordningen

Bidragsytere
Publiseringsår
2010
ISBN
978-82-7570-217-1
​Rapporten fokuserer på ventemottaksordningen,ordningens rolle i returarbeidet, og hvordan den samhandler med andre returfremmende tiltak som iverksettes av norske myndigheter. Rapporten baserer seg på kvalitativt og kvantitativt datamateriale som ble samlet inn høsten 2009 og våren 2010.