Avsluttet prosjekt

Boligløsninger for flyktninger

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Husbanken
Periode
01.01.2010 - 01.01.2011