Avsluttet prosjekt

Bedre omsorg til flyktningbarn

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Redd Barna
Periode
31.01.2008 - 31.01.2009
​Prosjektet har som målsetning å utvikle og gjennomføre opplæringstiltak overfor barnevernet på området "Barn i mottak". Forfølgelse, krig, flukt og eksil er alvorlige risikofaktorer i forhold til utvikling av senskader som psykiske og psykosomatiske lidelser. Barnevernet har til oppgave å hjelpe barn og familier som har behov for ekstra bistand, men mange barnevernansatte har liten skolering i de særlige utfordringene som møter dem i mottak.