Avsluttet prosjekt

Forskningsprosjekt om flyktninger i Flora Kommune

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Flora Kommune
Periode
01.02.2016 - 15.10.2016
​Formålet med prosjektet er å evaluere introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger i Flora kommunen og komme med innspill til forbedringer. Flora kommune har siden slutten av 1980-tallet bosatt flyktninger, og siden 2004 har de gjennomført introduksjonsprogram for voksne flyktninger som bosettes i kommunen. Evalueringen vil bli gjennomført ved hjelp av både kvantitative og kvalitative metoder. For å få kunnskap om hva som har skjedd med deltakerne etter endt introduksjonsprogram, vil det både bli gjennomført en registerstudie og en spørreskjemaundersøkelse blant tidligere og nåværende deltakere. I tillegg vil det bli gjennomført intervjuer med deltakerne for å få fram synspunkter og erfaringer med introduksjonsprogrammet og for å få oversikt over hvordan det har gått med flyktningene etter at programmet var avsluttet. Ansatte i kommunen og andre relevante aktører i det kommunale flyktningarbeidet vil også bli intervjuet. Resultatene fra evalueringen vil både bli formidlet skriftlig og på dialogmøter med kommunen.