Fra intro til arbeid - Integreringsutfordringer og muligheter i Flora kommune

Bidragsytere
Publiseringsår
2017
ISBN
978-82-7570-480-9
​Denne rapporten baserer seg på en evaluering av Flora kommunes flyktningarbeid, gjennomført i 2016. Et viktig formål med evalueringen, slik dette er formulert i kommunens prosjektbeskrivelse, har vært å få et faktabasert grunnlag til å gjøre forbedringer. Kommunen ønsket en bred gjennomgang der både flyktninger, ansatte og andre sentrale aktører i kommunen kom til orde. Videre ble det understreket at evalueringen skulle inneholde både en tallmessig gjennomgang med statistiske analyser og en kvalitativ del som fokuserte på de ulike aktørenes erfaringer og vurderinger. I utlysningen av forskningsprosjektet ble det understreket at fokus skulle være på integreringen av flyktninger som er bosatt i Flora kommune over en drøy tiårsperiode, og at gjennomføringen av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger skulle være en sentral del av evalueringen.