Avsluttet prosjekt

Bosetting av flyktninger

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Kunnskapsdepartementet
Periode
15.04.2018 - 15.08.2018

​​Formålet med prosjektet er å utarbeide en kunnskapsoppsummering som belyser utfordringer og løsninger for raskere bosetting av flyktninger. Kunnskapsoppsummeringen skal inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget for det videre arbeidet med politikkutvikling på integreringsfeltet. De siste årene er det gjort en rekke studier om undersøkelser om utfordringer med bosetting av flyktninger i kommunene.

Det er derfor behov for en samlet og oppdatert oversikt over eksisterende FoU og anbefalinger. Oversikten skal omfatte tidsrommet fra innføringen av dagens bosettsordning i 2002 og fram til april 2018.