Kunnskapsoppsummering om bosetting av flyktninger

Bidragsytere
Publiseringsår
2018
ISBN
978-82-7570-558-5

​Målsettingen med denne rapporten er å gi en oversikt over forskning om bosetting av flyktninger, fra dagens bosettingsordning ble innført i 2002 og fram til april 2018. Kunnskapsoppsummeringen belyser utfordringer og løsninger for raskere og bedre bosetting av flyktninger, i tillegg til å peke på områder med behov for videre forskning. Bosettingsfasen forstås gjerne som overgangen mellom fasen som asylsøker (mottaksfasen) og det som beskrives som integreringsfasen.

Forskning om utfordringer i bosettingskommunene i forbindelse med boligframskaffelse og deltakelse i introduksjonsprogram er derfor sentralt i rapporten. I tillegg har vi valgt å inkludere litteratur som omhandler sider ved mottaksfasen som kan ha betydning for bosettingen, samt inkludert tema som ser bosettingen i et videre integreringsperspektiv.​