Christian Wendelborg

Christian Wendelborg har hovedfag i pedagogikk og PhD i Sosialt arbeid. Han er forskningsleder og forsker I ved Mangfold og inkludering Han har sin hovedprofil mot utdanningsforskning og særlig utdanning for elever med særskilte behov, men forsker også på situasjonen og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Wendelborg har svært bred prosjektledererfaring og har de siste tiårene vært prosjektleder for flere store og omfattende forsknings- og oppdragsprosjekt.

I tillegg til mer allmenpedagogiske perspektiver er prosjektene er ofte relatert til inkludering av personer som står i fare for marginalisering. Det kan eksempelvis være personer med utviklingshemming i skole og arbeidsliv, elever med behov for spesialundervisning eller tilrettelegging eller barn med erfaringer fra barnevern.

En fellesnevner innenfor utdanningsprosjektene er en kombinering av allmenpedagogisk og spesialpedagogiske perspektiver, hvor inkludering og tilpasset opplæring ikke bare fokuserer på de som ikke har utbytte av ordinær undervisning eller har behov for spesialpedagogisk hjelp, men retter seg mot barnehagen og skolens arbeid for inkluderende praksis i en videre forstand.

Publikasjoner

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.