Roger Lian

Administrerende direktør er ansvarlig for instituttets samlede virksomhet og ivaretar sammen med ledergruppen den strategiske utviklingen av instituttet. Dette omfatter særlig å tilrettelegge for at medarbeiderne i instituttet får utnyttet sitt fulle potensial og ivaretar de eksterne krav og forventninger til høy kvalitet i arbeidet. En sentral oppgave for direktør er ekstern kontakt og forskningspolitisk arbeid, samt å bidra sammen med resten av organisasjonen til å posisjonere instituttet nasjonalt og internasjonalt.

Lian har siden 2004 arbeidet med strategisk ledelse på topp- og mellomledernivå innen forskningssektoren og komplekse organisasjoner. Han har erfaring som rådgiver, utreder og forsker, og har gjennom ulike roller særlig vært opptatt av å utvikle samarbeidsflaten mellom forsknings- og kommunesektor for å møte offentlig sektors innovasjonsbehov. Lians forskningsinteresser har vært helsefremmende arbeid i lokalsamfunnet (med særlig fokus på frivillig sektor), og samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten i helse- og omsorgssektoren. Han har gjennomført ulike forskningsbaserte evalueringer i helsetjenesten. Han var sentral i etableringen av Senter for omsorgsforskning, Østlandet, Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren og Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen. Han har ledet flere nasjonale kunnskaps- og samarbeidsnettverk, deltatt i nasjonale råd og utvalg, og har styreerfaring fra flere forskningsorganisasjoner.

Lian er cand.polit. med hovedfag i samfunnsgeografi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) fra 1998. Han har videreutdanninger i ledelse og økonomi fra NTNU og Høgskolen i Lillehammer. I tillegg har han gjennomført ulike lederutviklingsprogram, blant annet Dekanskolen i regi av Universitets- og høgskolerådet.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.