Havrommet


Havet er enormt, og enormt viktig for landet vårt. Når oljekranene en gang skrus igjen, skal Norge fortsette å bruke havet til å produsere mat på en bærekraftig måte. For at vi skal kunne gjøre dette må vi ha en god offentlig forvaltning og god organisering av havbruksnæringen. Vår forskning bidrar til dette, for å sikre samfunnet, kysten og folkene som jobber i bransjen.


Innenfor fagområdet havrommet forsker vi for eksempel på:

– Hvilken rolle spiller mat fra havet i fremtidig, bærekraftig matproduksjon?

– Hvordan jobber bedrifter for å forhindre ulykker og uhell på norsk sokkel?

– Hvordan står det til med fiskevelferden i norske oppdrettsanlegg?

Se prosjekter