Avsluttet prosjekt

National Ship Risk Model

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norges Forskningsråd
Periode
01.10.2014 - 30.09.2016
Avdeling
Studio Apertura
Prosjektet har som siktemål å utvikle en risikomodell som kan brukes til å overvåke og kommunisere risikoen i maritime aktiviteter på en bedre måte enn i dag. Dette vil bidra til at Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og andre aktører kan målrette den ulykkesforebyggende innsatsen bedre. Samarbeidspartnere er Safetec, NTNU, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet.