Trond Hallgeir Buland

Trond Buland er sosiolog og ansatt ved Mangfold og inkludering. Han har bred samfunnsvitenskapelig kompetanse etter å ha arbeidet med anvendt, handlingsrettet forskning siden 1990. Hans sentrale kompetanseområder omfatter frafall og forebygging av frafall i videregående skole, og særlig skolens utdannings- og yrkesrådgivning/ karriereveiledning, fag og yrkesopplæring, skoleutvikling/organisasjonsutvikling, herunder skoleeiers rolle i skoleutvikling og samhandling/samskaping mellom ulike aktører i skoleutvikling. I tillegg har han kompetanse på og lang erfaring med studier av forming og iverksetting av offentlig poltikk, teknologi og samfunn, og arbeidsforskning. Hans doktorgrad fokuserte blant annet på samhandling mellom ulike aktører/institusjoner i forming og iverksetting av offentlig politikk. Buland har bred metodisk kompetanse, med vekt på kvalitative metoder, og har erfaring fra en rekke evaluerings- og følgeforskningsoppdrag de siste 25 årene. Han har også vært prosjektleder på flere slike prosjekter.

Han har tidligere vært ansatt i SINTEF og ved NTNU ILU, der han også arbeidet meden rekke ulike fagområder og empiriske felter. Ved SINTEF var arbeidslivsforskning overskriften over mye av dette arbeidet. Svært mange av hans konkete prosjekter har vært preget av praktisk tverrfaglighet, der man både har samarbeidet med forskere fra andre fag og områder, men også har måttet benytte kompetanse på en rekke ulike felter.

Publikasjoner