Å ta i bruk lydutjevningsanlegg - En kvalitativ studie av fem Osloskolers erfaringer

Bidragsytere
Publiseringsår
2022
ISBN
978-82-7570-673-5 (web) / 978-82-7570-674-2 (trykk)

Prosjektet som beskrives i denne rapporten er en studie av fem skoler i Oslo som i 2020 og 2021 fikk installert såkalte lydutjevningsanlegg på nær samtlige undervisningsrom av Oslobygg KF. Installasjonene var et ledd i generell forbedring av lydmiljøene i skolene hvor målet var å gjøre lyd mer tilgjengelig for alle, dette i tråd med tenkningen som forbindes med begrepet om universell utforming.