Nye ambisjoner for karriereveiledning i skolen: Et utviklingsarbeid i samarbeid med praksis

Bidragsytere
  • Trond Hallgeir Buland
    Prosjektdeltager
  • Anne Holm-Nordhagen
    Universitetet i Sørøst-Norge
  • Ida Holth Mathisen
    NORCE Research
Publiseringsår
2022
ISBN
978-82-7570-708-4 (web) / 978-82-7570-709-1 (trykk)

Med dette foreligger rapporten til forsknings- og utviklingsprosjektet «Nye ambisjoner for karriereveiledning i skolen». Rapporten dokumenterer hvordan vi sammen med representanter fra praksisfeltet har utviklet nye ambisjoner for karriereveiledning i skolen i Norge.

Prosjektet er gjennomført av Anne Holm-Nordhagen fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Ida Holth Mathiesen fra NORCE Research og Trond Buland fra NTNU Samfunnsforskning. Rie Thomsen fra Aarhus Universitetet har kvalitetssikret leveransen, og Siri Mordal fra NTNU Samfunnsforskning har bistått prosjektet administrativt. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), som en opsjon knyttet til prosjektet «Kvalitet i karriereveiledningen i skolen» gjennomført i 2021-22. Prosjektperioden har vart fra juni 2022 til desember 2022.

Vi benytter anledningen til å takke Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) for at de gjennom prosjekter som dette setter søkelys på utvikling av kvalitet i karriereveiledning i skolen, og for at vi har fått muligheten til å gjennomføre dette prosjektet. I tillegg vil vi takke alle elever, foreldre, karriereveiledere, ledere og andre aktører i karriereveiledningsfeltet for engasjert deltagelse i våre fremtidsverksteder. Vi vil også takk HK-dir for administrativ støtte til organisering og gjennomføring av fremtidsverkstedene. Målet med prosjektet har vært å få frem et bilde av karriereveiledningen i skolen når den fungerer på sitt beste. Det gjør vi best i samarbeid med praksis.