Bemannet romfart

Vi skal tilbake til månen, og etter hvert vil vi også til Mars. Vår avdeling CIRiS bidrar med kunnskap og teknologiutvikling til bemannet romfart for å gjøre dette mulig. Vi bruker bemannet romfart i grunnforskning og for å utvikle kunnskap om livsstøttesystemer og teknologi som kan bidra til en mer bærekraftig fremtid her på jorda.


Eksempler på forskningsspørsmål innenfor fagområdet bemannet romfart er:

– Hvordan kan vi dyrke matplanter i verdensrommet?

– Hvordan kan det vi vet om ressursutnyttelse på bemannede romferder brukes på jorda?

– Hvordan utvikler vi systemer og teknologi trenger vi dersom mennesker skal kunne oppholde seg i verdensrommet over tid?

Se prosjekter