Avsluttet prosjekt

BioSys

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Regionalt Forskningsfond Midt-Norge
Periode
01.03.2014 - 01.03.2015
Avdeling
CIRiS
​Teknologi og innovasjon for bioproduksjon i resirkulerende dyrkningssystemer. ​Prosjektmål:Sammenligne planteproduksjon i veksthus, landbasert akvakultur og algeproduksjon. Evaluere potensialet for teknologioverføring mellom næringene.Kartlegge ny og eksisterende måle- og reguleringsteknologi, med fokus på sensorteknologi for overvåkning av enkeltionerEtablere et testsystem for uttesting av sensorerTeste utvalgte sensorer i dyrkningssystemerUtvikle et teknologikonsept for sensorbasert overvåkning av vannkvalitet og næringsløsning i systemer for vannbasert bioproduksjon Partnere:Marine HarvestFrosta Grønt ASSensAqua ASSINTEF Fiskeri og Havbruk ASBIOFORSK ØstNTNU (IBI, IKJ) ​