Avsluttet prosjekt

Kontrollrom i kontekst

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norsk Romsenter. Kontaktperson: Marianne Vinje Tantillo
Periode
01.06.2011 - 30.09.2012
Avdeling
CIRiS

Prosjektet har to hovedmål: Gjennomføre en forstudie av nytt kontrollrom for forskningseksperimenter på ISS (International Space Station).Oppgradere eksisterende kontrollrom for forskningseksperimenter på ISS.

Prosjektet er todelt: Forstudie av nytt kontrollrom: Vi utreder behov, kostnader og muligheter ved et nytt kontrollrom knyttet tilN-USOC (Norwegian User Support and Operations Centre). Dette innbefatter muligheter for å kunne håndtere dagens aktiviteter, i tillegg til å utvide kapasiteten for å kunne håndtere flere eksperimenter på romstasjonen og gjennomføre relevante FoU prosjekter.Oppgradering av eksisterende kontrollrom: Vi oppgraderer datanettverk/ infrastruktur i eksisterende kontrollrom. Kontrollrommet ble etablert i 2005. Hensikten er å kunne videreføre

N-USOC som et senter for brukerstøtte og operasjoner for den internasjonale romstasjonen.