Avsluttet prosjekt

XFEMT

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Prodex/ESTEC/NFR
Periode
01.01.2009 - 31.12.2009
Avdeling
CIRiS
​Samarbeidspartnere: TU Dresden Røntgenfluoriserende elementtomografi (XFEMT) - Røntgendiagnostikk av planters næringsopptak i mikrogravitasjon De fleste scenarioer for langtidsopphold i rommet inkluderer dyrking av høyerestående planter. For normal vekst og utvikling, må planter ha tilgang til og ta opp næringsstoffer via røttene. Opptak og transport av næringsstoffer i platen vi påvirkes av forhold i det ytre miljø. Røntgenfluoriserende elementtomografi [X-ray fluorescence element micro tomography (XFEMT)] er en energieffektiv metode som ved og kombinerer to ulike røntgentekologier produserer en intens røntgenstråle som kan brukes til analyse av fordeling av næringsstoffer i intakte planteceller på mikronivå. Med lav deteksjonsgrense og minimalt behov for å preparering av prøvene, representerer XFEMT et potensielt redskap for studier av plantenes næringsopptak og –transport i rommet. En prototype har blitt utviklet og testet av gruppen til Christian Schröer ved Teknisk Universitet i Dresden. I samarbeid med TU Dresden har CIRiS utført eksperimenter som tester variasjonsbredden og deteksjonsgrenseverdiene for ulike elementer i aktuelle plantearter, og kartlagt mulige utstyrsforbedringer til bruk innen plantediagnostikk.