– Målet vårt er månen og Mars, men det er egentlig bare et steg på veien

Læringskurven suser avgårde rett til værs for Sondre Østli Rokvam, som nylig ble ansatt som senior FoU-ingeniør (forskning og utvikling) i NTNU Samfunnsforsknings romforskeravdeling CIRiS.

Ansettelsen skjedde ikke mange ukene etter at 32-åringen fullførte maskiningeniørutdanningen med en doktorgrad og PhD.-oppgaven «Composite Ship Propellers» ved NTNU Institutt for maskinteknikk og produksjon.

Oppgaven handler om hvordan industrien kan bygge skipspropeller av komposittmaterialer. Komposittmaterialer er materialer som er satt sammen av to eller flere forskjellige materialer.

I oppgaven viste han hvordan industrien kan gå frem for å designe og bygge skipspropeller med bedre ytelse.

Du kan lese mer om oppgaven her.

Nå er han ansatt som FoU-ingeniør i CIRiS (Senter for tverrfaglig forskning i rommet).

– Å begynne å jobbe i CIRiS var som å hoppe på et romskip i fart. Det er nye utfordringer og mye å lære hver dag, sier Rokvam.

Ferdig i 2024: Sondre Østli Rokvams ferske PhD.-oppgave «Composite Ship Propellers» ble publisert tidligere i år.

Må teste mye her på jorda

Avdelingens hovedoppdrag er å bidra til nye måneferder og etter hvert utforsking av Mars.

For å klare det må astronautene blant annet lære seg å dyrke sin egen mat på tur. CIRiS’ biologer og teknologer bidrar til å gjøre det mulig.

Sondre Østli Rokvam påstår at han sliter med å holde plantene hjemme i live, men ser frem til å utfordre ingeniørgenet sitt på jobb fremover.

For å ruste astronautene og å forberede de kommende romeksperimentene best mulig, trengs det nemlig solide kunnskaper om materialer og byggeegenskaper her på jorda.

– Det er en fin utfordring å levere på det industrien ber om. Å sende utstyr opp i verdensrommet krever noe voldsomt til testing i forkant. Det holder ikke å si «jeg lover, utstyret kommer til å holde». Vi må teste alt og vise hvordan materialene oppfører seg her på jorda, sier Rokvam.

Han har allerede begynt å sette seg inn i oppdrag fra Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) og har derfor lært litt om hva industrien forventer.

Akkurat hoppet på romskipet: Sondre Østli Rokvam ble ansatt som FoU-ingeniør ved NTNU Samfunnsforskning AS omtrent samtidig som han fullførte Phd.-graden.

Månen og Mars en del av det store bildet

Doktorgradsløpet har gitt ham god erfaring i simulering, og med å bygge små modeller av det som senere skal bli fullskala produkter.

Da handlet det om skipspropeller i komposittmateriale. Nå handler det om utstyr til romindustrien, og oppdrag for både ESA og ISS (Den internasjonale romstasjonen).

Sammen med kollegene i CIRiS er Sondre akkurat nå i gang med å utvikle og bygge avanserte dyrkingskamre for å studere menneskeceller i vektløshet, som en del av den omfattende medisinske forskningen som europeiske forskere gjennomfører ute i verdensrommet.

Overgangen fra propeller til skipstrafikken til å jobbe for romindustrien er kanskje ikke et så stort kvantesprang som mange vil tro. Bærekraft står sentralt både til havs og i rommet.

– Målet vårt er månen og Mars, men det er egentlig bare et steg på veien. Ambisjonen er at alt vi lærer også kan komme til nytte her på jorda, blant annet til mer bærekraftig matproduksjon, sier Sondre Østli Rokvam.

CIRiS er en aktiv partner i flere forsknings- og utviklingsprosjekter over hele Europa. Arbeidet betyr også mye for andre næringer, som landbruk og havbruk.


Øverste bildet:
Sondre Østli Rokvam sammen med fersk kollega Liz Helena Froes Coelho. Alle foto: Vegard Y. Smevoll

Nøkkelpersoner