Avsluttet prosjekt

ESA Arabidopsis Topical Team

Bidragsytere
Oppdragsgiver
ESA kontrakt
Periode
01.10.2011 - 31.03.2014
Avdeling
CIRiS
​Formålet for ESA Arabidopsis Topical Team er å:Utarbeide en langsiktig vitenskapelig strategi for å utnytt eksisterende og planlagt utstyr (se bilder) for å gjennomføre Arabidopsis forsøk på Den internasjonale romstasjonen (ISS).Utarbeide en forskningsplan studier ved bruk av bakkebasert forsøkssystemer som f.eks. sentrifuger og klinostater. Dette ses i sammenheng med ESA sitt program for «Ground-Based Facilities (GFB).Forskningsgruppen skal sammen foreslå et nytt sett av eksperimenter ved neste International Life Science Research Announcement (ILSRA – tentativt høsten 2013). De eksterne prosjektmedarbeidernes tilhørighet:Tor-Henning Iversen:NTNU, Institutt for Biologi, Trondheim (N)Eugenie Carnero-Diaz:Universite Pierre et Marie Curie, Paris (F)Elodie Boucheron: Universite Pierre et Marie Curie, Paris (F)Javier Medina:Centro de Investigaciones Biologicas Madrid (E)Raúl Herranz: Centro de Investigaciones Biologicas Madrid (E)Veronica Pereda-Loth:Universite Paul Sabatier, Toulouse (F)Christian Mazars: Universite Paul Sabatier, Toulouse (F)Valérie Legué:Lorraine University, Nancy (F)