Nylig avsluttet

ELISA (Enabling Lunar In-Situ Agriculture by Producing Fertilizer from Beneficiated Regolith)

Bidragsytere
Oppdragsgiver
European Space Agency (ESA)
Periode
01.06.2023 - 01.06.2024
Avdeling
CIRiS
Prosjektets økonomiske ramme
kr 225 000,-

I ELISA skal CIRiS bidra med kunnskap om plantekultivering og hva slags næringsstoffer planter behøver for god vekst og hva som kan være ugunstige stoffer for planter.

Målet med prosjektet er å kartlegge hva slags plantenæringsstoffer og mulige uønskede forbindelser som finnes i kunstig laget månejord (måneregolitt-simulant). Regolitten skal vaskes og bearbeides ved hjelp av ulike fysiske og kjemiske metoder for å finne den beste ekstraheringsmetoden for å få ut flest mulig næringsstoffer i væskeform. Basert på analyser av denne væsken vil man utvikle en modell; hva slags stoffer som eventuelt må tilsettes/fjernes fra væsken for en best mulig plantenæring, som igjen kan brukes til å gjødsle planter på månen.