Avsluttet prosjekt

ProVekst - Prosesskontroll i Veksthus

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Regionalt forskingsfond Midt-Norge (RFF-Midt)
Periode
01.03.2012 - 01.03.2013
Avdeling
CIRiS
​Trenden innen veksthusnæringen i Midt-Norge er at det blir færre, men samtidig større foretak. Det må satses stort for å redusere de generelle kostnadene, og drives profesjonelt for å få på plass gode leveranseavtaler. Dyrkeren sitter med en stor andel av risikoen, og står ansvarlige for at matvarene leveres til avtalt tidspunkt og forventet kvalitet. Planteproduksjon i hydroponikksystemer, også kalt vannkultur, er en dyrknings-metode som alt benyttes i norske veksthus og som har et stort potensial for en forbedret prosesskontroll. En bedre prosesskontroll, i form av forbedret kontroll over næringsløsningens sammensetning og mikroflora, kan gi økt produksjon per arealenhet, muligheten for å resirkulere plantenæring, samt større forutsigbarhet i produksjonen. Veksthusnæringen vil på sikt trolig bli stilt ovenfor krav om høyere grad av resirkulering av næringsstoffer, noe som alt er på vei inn i andre nordiske land og i Europa. Hovedmålet med ProVekster åfrembringe ny kunnskap som kan bidra til en bedre prosesskontroll ved matproduksjon i vannkultur. Dynamikken mellom næringsstoffer, mikroflora og plantevekst vil bli studert i et dyrkningssystem av typen NFT (Nutrient Film Technique), med resirkulering av næringsløsning og landsomfiltrering. En tverrfaglig regional FoU gruppe vil sammen med dyrkere kartlegge muligheten for overføring av metode og teknologi fra akvakultur og kjemi til veksthusnæringen. Se også beskrivelse av ProVekst på oimat.no De eksterne prosjektmedarbeidernes tilhørighet:Øyvind Mikkelsen: Professor ved NTNU, Institutt for KjemiLisbeth Mehli: 1. amanuensis i matteknologi vedHøgskolen i Sør-TrøndelagOle-Kristian Hess-Erga: Forsker vedNorsk Institutt for Vannforskning (NIVA)Gunnar Larsen: Rådgiver vedVeksthusringen