Avsluttet prosjekt

OptiDyrk

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Regionale Forskningsfond Midt-Norge
Periode
01.01.2016 - 31.01.2017
Avdeling
CIRiS
OptiDyrk - Optimalisering av salatproduksjon i veksthus gjennom forbedret overvåkning og kontroll av næringsløsningen I OptiDyrk-prosjektet vil CIRiS utføre forskning i veksthusanlegget til salat- og krydderurteprodusenten Viken Østre Gartneri AS (http://vikengartneri.no/) på Frosta. Målet med prosjektet er å legge grunnlaget for forbedret kommersiell matproduksjon i veksthus gjennom nye løsninger for automatisk overvåkning og regulering av plantenes næringstilgang. Grønnsaksprodusenter er avhengig av høy produktivitet og kvalitet på sine produkter for å opprettholde økonomisk fortjeneste gjennom effektiv produksjon og tilfredse kunder. En riktig sammensetning av næringsløsningen som tilføres plantene er avgjørende for å oppnå dette. OptiDyrk tar i bruk sensorteknologi for å oppnå kontinuerlig og automatisk overvåkning av en rekke viktige næringsstoffer. I tillegg vil data fra prosjektet gi indikasjoner på avvik mellom plantenes reelle næringstilgang under kommersiell produksjon og anbefalt næringstilgang. Store variasjoner og avvik vil illustrere et potensial for forbedrede produksjonsprosesser. Prosjektet vil på grunnlag av dette utvikle et teoretisk konsept for automatisk tilførsel av enkeltstående næringsstoffer. Partnere: Viken Østre Gartneri AS Endress+Hauser Norsk Landbruksrådgiving NIBIO NTNU Institutt for Kjemi