Avsluttet prosjekt

HYSSE (Hydroponic SubSystem Engineering)

Bidragsytere
Oppdragsgiver
ESA
Periode
01.03.2013 - 01.03.2015
Avdeling
CIRiS
Hysse-prosjektet er en del av ESAs større satsningsprosjekt MELiSSA (Micro Ecological Life Support System Alternative). MELiSSA-prosjektet har som formål å bruke teknologi basert på blant annet mikroorganismer og høyere planter for å prosessere organisk avfall fra astronauter og omdanne det til oksygen, vann og mat. MELiSSA er et lukket livsstøttesystem som utvikles med tanke på lange romreiser. Systemet har fem kammer, hvor fire er basert på bakterier og et på høyere planter, hvor CIRiS er involvert i utviklingen. Det er tidligere i prosjektet utviklet et vekstkammer for høyere planter og det er utviklet teknologi og beregningsmetoder for luftdelen av systemet. HYSSE-prosjektet fokuserer på plantenes rotsone og den hydroponiske (vann) delen av systemet. Plantene vil dyrkes i renner i et hydroponikksystem med resirkulering av vann og næringsløsning. De overordnede målene for HYSSE er:Studere vann- og hydraulikkdelen i vekstkammeret – det hydroponiske systemetForstå de kjemiske og mikrobiologiske prosessene som foregår i vekstrennene.Kontaminering fra miljøet i rennene til luften i kammeret og vice versa. CIRiS sin rolle i prosjektet vil være å utvikle en protokoll for desinfeksjon av hvete- og soyafrø og utføre spiringstester. Herunder skal krav for frøoppsett og spiring spesifiseres i forhold til klimatiske faktorer som lys, fuktighet og temperatur. Forsøkene vil utføres i lukkede, kontrollerte vekstkammer. I tillegg vil det bli foretatt en teoretisk evaluering av en full livssyklus for plantene i dette systemet.