Avsluttet prosjekt

LUMIGEN

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Intravision Group
Periode
01.02.2011 - 31.12.2011
Avdeling
CIRiS
Gjennom LUMIGEN-prosjektet, som utføres i samarbeid med Intravision System AS og ORF Genetics, vil CIRiS bidra til utviklingen av et delvis lukket vekstsystem i form av et lystak med smalspektret diodelys. Det innovative lyssystemet er rettet mot produksjon av proteiner i planter til den farmasøytiske og kosmetiske industrien (såkalte Plant Made Pharmaceuticals, PMP). Prosjektet tar sikte på å finne de optimale lysforholdene for å få en kortere generasjonstid og økte avlingen for PMP-bygg.