Bærekraftig omstilling

For å lykkes med det grønne skiftet må vi redusere forbruket og gå over til fornybare energikilder. Omstillingen omfatter alle deler av samfunnet, og innebærer både muligheter og utfordringer for ulike aktører i Norge og verden. Vi forsker på omstillinger i et bredt spenn, fra individ til industri. Vi undersøker blant annet tema som motstand, demokrati, medborgerskap, samhandling og lokalsamfunn.

Eksempler på forskningsspørsmål innenfor fagområdet bærekraftig omstilling er:

– Hvordan kan energiselskaper få kundene sine til å endre sine energivaner?
– Hvorfor er noen så negative til det grønne skiftet, og hvordan kan vi snakke bedre sammen?
– På hvilken måte kan ny teknologi bidra til mer bærekraftig matproduksjon, oppdrettsnæring og landbruk?

Se prosjekter