Teknologi og
digital endring

Vi forsker på hvordan teknologi bidrar til endring i samfunnet vi lever i. Er det elevenes bruk av sosiale medier og gaming som har skylda for kunnskaps- og kompetansenedgangen i skolen, eller er disse plattformene en viktig sosial arena for læring? Hvordan kan ny teknologi utviklet for bruk i verdensrommet og havrommet hjelpe oss å skape en grønnere fremtid? Våre forskere forsøker både å forstå hvordan teknologien påvirker oss, men også hvordan vi kan dra nytte av mulighetene ny teknologi gir.

Eksempler på forskningsspørsmål innenfor fagområdet teknologi og digital endring er:

– Hvordan kan livsstøttesystemer utviklet for bemannet romfart også brukes i bærekraftsarbeid innen matproduksjon på jorda?
– Hvilke teknologier har vi som samfunn gjort oss avhengige av, og hvilke konsekvenser kan det få om denne teknologien bryter sammen?
– Kan digitale spill brukes til noe mer enn ren underholdning?

Se prosjekter