Avsluttet prosjekt

Digitale Fosen. En innledende kartlegging

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS
Periode
23.09.2009 - 09.07.2010
Avdeling
Studio Apertura
​En kartlegging av eksisterende samarbeid innen helsetjenester mellom kommuner på Fosen. Dette som grunnlag for videre arbeid i tilknytning til realsiering av Samhandlingsreformen.​