Avsluttet prosjekt

Floratine

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Floratine BioSciences Inc.(FBS)
Periode
01.01.2004 - 01.01.2010
Avdeling
CIRiS
Samarbeidspartner: ​Floratine Norge. CIRiS-Floratine produktutviklingsprosjekt I Norge så vel som i mange andre land i den Europeiske Union (EU) innføres det stadig strengere restriksjoner for bruken av kjemiske sprøytemidler. For å bida til en mer bærekraftig og lønnsom planteproduksjon forsker CIRiS på alternative metoder for å kontrollere plantesykdommer. Floratine BioSciences Inc. (FBS) produserer og selger biostimulerende midler og andre spesialiserte næringsmidler. Næringen tilføres som bladgjødsling for å styrke planten, bedre rotutviklingen og øke plantenes toleranse for ulike former for stress. Våren 2005 innledet CIRiS et samarbeid med Floratine for å vurdere effekten av utvalgte Floratineprodukter. Det første målet var å teste og vurdere de kalium- (K) og fosforbaserte (P) produktene Carbon Silpower og Carbon Defense som inneholder store mengder silisium (Si), på ulike avlinger. Silisium aktiverer planters naturlige forsvarsmekanismer og øker motstandskraften mot skadelige soppangrep i mange forskjellige plantearter. Så langt har FBSs silikonprodukter vist seg å være effektive mot utvikling av meldugg på veksthusagurk, og lovende resultater har også blitt oppnådd på tomat.