Ole Henning Nyhus

Ole Henning Nyhus er samfunnsøkonom og seniorforsker ved Senter for økonomisk forskning (SØF), hvor han har arbeidet siden 2008. I SØF har han arbeidet mye om tematikk som knytter seg til offentlig økonomi, utdannings- og arbeidsmarkedsøkonomi og konjunkturovervåking. Han har betydelig prosjektledererfaring, blant annet gjennom å ha ledet arbeidet med konjunkturovervåking på oppdrag for Norges Bank siden 2013.

Knyttet til utdannings- og arbeidsmarkedsøkonomi har Nyhus arbeidet mye med eksempelvis frafall i videregående opplæring, kvalitet i høyere utdanning, samt vært sentral i gjennomføringen av to store randomiserte kontrollerte skoleeksperiment (RCT). Erfaringer knyttet til offentlig økonomi omhandler i særlig grad arbeid med kommunale utgifter og inntekter, ulike skatter, tjenesteproduksjon og -kvalitet og finansierings- og inntektssystem.

Nyhus har de seneste årene publisert en rekke artikler i både nasjonale og internasjonale journaler. Høsten 2017 ble han eksternt medlem av Forskningsprogrammet Concept sin forskningsgruppe, som har sin viktigste oppgave i å utvikle kunnskap som sikrer bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer.

Publikasjoner

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.