Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak: Oppfølgingsrunde juni 2020

Bidragsytere
Publiseringsår
2020
​I dette notatet presenterer vi hovedfunn fra oppfølgingsintervju for prosjektet «Konjunkturkartlegging av arbeids- og næringslivet i Trøndelag» som er finansiert av Trøndelag fylkeskommune. Et av hovedformålene med prosjektet er å kartlegge hvordan næringslivet i Trøndelag påvirkes av pandemien både direkte og indirekte. Første del av prosjektet, som utgjør hovedkartleggingen som dette notatet er en oppdatering av, er dokumentert i SØF-rapport 03/20.